toro - Simboli Disegni Facebook e Ascii Art

Astrologia, oroscopo e segni zodiacali – disegni

Ariete 111111111111111111111111111111111111111111111 11111111¶¶¶¶¶¶1111111111111111¶¶¶¶¶¶¶11111111 11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111 111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111 11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11 1¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1 ¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶1 ¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶1 ¶¶¶¶¶¶¶11¶¶1111¶¶¶¶11¶¶111¶¶¶11111¶11¶¶¶¶¶¶¶1 1¶¶¶¶¶¶11¶111111¶¶¶11¶¶111¶¶¶11111¶11¶¶¶¶¶¶¶1 11¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶111¶¶111¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶11 111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111 1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111 11111111¶¶¶¶¶111111¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶11111111 111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111 1111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111 11111111111111¶¶¶¶¶11¶¶¶11¶¶¶¶111111111111111 111111111111111111¶¶1¶¶¶1¶¶111111111111111111 1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111 11111111111111111111¶¶¶¶¶11111111111111111111 111111111111111111111¶¶¶111111111111111111111   ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶1¶¶111¶¶111¶111¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶ ¶1¶111¶11111¶1¶111111¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111¶¶ 11¶111¶111111¶111¶1111¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶111¶¶¶¶111¶ ¶11¶1¶1111111¶111¶1111¶¶¶¶¶111¶¶¶¶111¶¶¶¶111¶ ¶¶11¶¶111¶¶11¶1111111¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶111¶¶¶111¶¶ ¶¶¶¶¶111¶¶111¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶111¶¶¶11¶¶¶ ¶¶¶¶111111111¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶11¶11111111¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶111111¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶11¶¶¶111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶111111111¶111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1 ¶¶¶¶¶11111111¶¶11¶111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1 ¶¶¶¶¶1111111¶11¶¶1111111111111111111111¶¶¶¶11 ¶¶¶¶1111111¶11¶¶1111111111111111111111111¶111 ¶¶¶¶111111¶11¶¶111111111111111111111111111¶1¶ ¶¶¶¶¶1111¶111¶1111¶111111111111111111111111¶¶ ¶¶¶¶¶111¶111¶11111¶¶1111111111111¶111111111¶¶ ¶¶¶¶¶11¶¶111¶111111¶¶111111111¶1¶¶111111111¶¶ ¶¶¶¶¶111¶11¶¶1111111¶1111111¶¶11¶111111111¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶111111¶111111¶¶11111¶¶1111¶11111111¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶111111¶1111¶¶11111¶¶1111111¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶11111¶111¶11111¶¶¶¶111111¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶11111¶111111¶¶¶111¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶111¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶111¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶… read more »

Segni zodiacali – Toro ♉

Testo ######## ####### ######## ####### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ######## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ####### ## ## #######   Simbolo e disegno toro ♉ ……۩۩۩۩۩………………………………………….۩۩۩۩۩…..……….۩۩۩۩……………………………………۩۩۩۩۩……….…………..۩۩۩۩………………………………۩۩۩۩………….……………..۩۩۩……………………………۩۩۩……………..……………….۩۩۩…………………………۩۩۩………………………………..۩۩۩۩…………………….۩۩۩………………..………………….۩۩۩۩……………….۩۩۩۩………………….………………………۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩……………………..……………………..۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩………………………………………….۩۩۩۩۩……………..۩۩۩۩۩………………………………….۩۩۩۩……………………..۩۩۩………………..………………۩۩۩۩………………………..۩۩۩……………………………..۩۩۩……………………………۩۩۩……………..…………….۩۩۩…………………………….۩۩۩……………..…………….۩۩۩…………………………….۩۩۩۩…………………………..۩۩۩……………………………۩۩۩……………..……………..۩۩۩…………………………..۩۩۩……………………………….۩۩۩۩……………………..۩۩۩۩…………………………………۩۩۩۩…………………۩۩۩۩………………………………………۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩……………………………………………..۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩………………………..………………………………………………………………….   ____¶¶______¶__________________________________________¶¶_______¶¶__¶¶¶____________________________________¶qq____¶¶¶¶¶8¶¶¶¶___________________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶88¶¶¶v____________________________¶______¶¶¶¶3¶38888¶¶¶¶_____________________________¶o_¶______¶¶¶o83¶¶¶8¶¶____________________________88¶o¶______8¶¶¶3¶8¶¶¶¶¶____________________________¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶3883¶8¶¶¶¶8___________________________¶¶________3838¶¶¶¶¶¶8¶8¶88¶¶_________________________¶________o¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶3¶¶38¶¶¶3qo¶¶¶¶________________¶________¶8¶¶q¶q¶¶o888¶¶83qq3¶q¶88¶¶¶¶8¶¶8¶_________¶________¶¶¶¶¶3¶¶388qqq8888883¶838888888¶¶¶q¶______¶¶________¶¶q¶¶¶¶¶83¶8¶38888888888888888838¶8¶¶¶8q_¶___________¶3¶¶¶8833¶¶¶88¶33¶¶¶88888888¶¶8¶¶8¶_________________¶¶8¶o888¶¶3¶¶¶¶¶¶38¶¶38838¶¶¶33¶8¶¶_________________¶¶¶¶¶8¶¶¶¶¶388¶3¶¶¶¶¶338¶¶¶¶38888¶___________________oo3¶¶¶¶¶¶¶88¶8¶¶8¶¶38¶¶8¶¶¶¶¶3¶¶____________________¶¶3¶¶v¶¶¶838¶¶¶8¶8o¶¶¶¶¶¶¶3¶¶8¶¶¶___________________¶¶o¶¶¶¶v83¶¶¶¶¶8o¶______¶¶888¶¶¶¶___________________¶¶¶¶¶_¶¶v¶___¶¶__________v83¶_¶¶¶¶__________________¶¶¶¶__¶¶3________________¶¶¶¶__3¶___________________¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶____¶¶___________________8¶_________¶¶q_________¶¶¶_____88_________________¶3¶¶___________________¶o¶¶____¶¶_q________________¶¶¶____________________¶¶¶________________________   ╎╎╎╎╎╎╎╎╎╎┏━━┓╎╎╎╎╎╎┗┓┏╋━┳┳┳━┓╎┃┃┃╋┃┏┫╋┃╎┗┛┗━┻┛┗━┛╎╎╎╎╎╎╎╎╎╎

Sidebar