teschio - Simboli Disegni Facebook e Ascii Art

Diavoli, teschi e fantasmi

Diavolo con tridente __________________________________________________ _________________¶_¶¶¶¶¶¶¶¶_______________________ _________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________________ ________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_____________________ _________________¶__¶__¶¶¶¶¶___¶¶_________________ ______________¶¶_¶__¶__¶¶¶¶_¶¶¶¶__________________ _______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶__________________ ________________¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶___________________ _¶_¶__¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________________ _¶¶¶___¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶________ ___¶¶¶_____¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶________ ___¶__¶¶¶___¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶___¶________¶¶¶¶_______ ____¶¶___¶¶_¶¶_____¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶___¶¶¶___ ______¶¶__¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶_______¶¶__ _______¶¶¶___¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶_______¶¶_ _______________¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶___¶_ _________________¶¶¶¶¶_¶__¶¶¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶_¶¶¶¶__¶__ ____________________¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶_¶¶¶¶__ _______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶____ _________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______ ______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________ ______________________¶¶________¶¶¶¶______________ ______________________¶___________¶¶______________ ______________________¶¶___________¶¶¶____________ ______________________¶¶¶__________¶¶¶_¶¶_________ ________________¶_¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶__¶________ _______________¶¶¶¶¶¶¶__¶¶___________¶¶¶__________ _____________________________________¶¶¶¶_________ ______________________________________¶¶¶_________   Diavoletto ________________________________¶ ________¶¶¶_____________________¶¶ _______¶¶¶_____________________¶¶¶¶ _______¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶__¶¶ ______¶¶_¶¶__¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶__¶¶ ______¶¶__¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶ _______¶__¶¶_¶¶¶____¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶ _______¶__¶_¶¶________¶¶¶_______¶¶¶ _______¶¶¶__¶¶___________________¶¶ _______¶¶___¶¶____________________¶ _____¶¶¶¶¶__¶¶_____¶¶¶____¶¶¶_____¶¶ ___¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_____¶¶¶____¶¶¶______¶ ____¶¶¶¶¶¶¶__¶_____¶¶¶_____¶¶______¶ _____¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶______¶_______¶ ________¶¶¶____________¶¶_________¶¶ ______¶¶¶_¶¶___________¶¶_____¶¶__¶ ____¶____¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_____¶¶¶___¶¶____¶¶¶¶ ¶¶___¶¶___¶¶_¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶______¶_¶¶¶ ¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶__________¶¶¶____¶¶¶¶_¶_¶¶ __¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶_¶¶¶¶¶¶ ____¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶______¶¶__¶¶¶¶… read more »

Teschi #3

Teschio Scary Movie __________________________________________________ __________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________ ______________¶¶¶¶_____________¶¶¶¶¶______________ ___________¶¶¶_____________________¶¶¶¶___________ ________¶¶¶¶__________________________¶¶¶_________ _______¶¶_______________________________¶¶¶_______ ______¶¶__________________________________¶¶______ ____¶¶_____________________________________¶¶_____ ____¶________________________________________¶____ ___¶¶________________________________________¶¶___ __¶¶_____________¶¶¶__________________________¶___ ___¶___________¶¶_____________________________¶¶__ ___¶___________¶________________¶¶¶___________¶¶__ ___¶_____¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶_¶____________¶¶¶__________¶__ ___¶_________¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶_________¶__ ___¶¶______¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶_¶¶____¶¶¶_ ___¶¶____¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶__ ___¶____¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___ __¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___ ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____ ______¶¶¶¶¶¶¶___¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____ ______¶__¶¶¶____¶¶¶___________________¶¶¶¶¶¶¶_____ _____¶¶________¶¶¶¶¶¶__¶________________¶¶¶_______ _____¶¶______¶¶¶____¶¶¶¶______________¶¶¶¶________ ______¶¶______¶_______¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶________ _______¶¶¶¶¶_______________¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________ ___________¶¶¶____¶¶¶¶_¶¶_¶¶¶___¶¶¶¶¶___¶¶________ ____________¶¶¶¶¶_¶__¶¶_¶_¶_¶____¶¶_____¶_________ _____________¶_____________¶¶_____¶_____¶_________ ______________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶________¶¶____¶_________ ____________________¶¶¶¶¶¶_________¶____¶_________ _____________________¶¶_¶¶_________¶¶___¶¶________ ______________________¶¶¶¶¶_________¶____¶________ _______________________¶¶¶¶¶_______¶¶____¶¶_______ _______________________¶¶¶¶¶______¶_¶_____¶_______ _______________________¶_¶¶¶_____¶__¶¶____¶_______ _______________________¶¶¶¶¶____¶¶__¶¶___¶________ _______________________¶¶¶¶¶__¶¶¶__¶¶___¶_________ ________________________¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶___¶¶_________ _________________________¶¶_____¶¶¶____¶__________ ____________________________¶¶¶¶______¶___________ ______________________________¶¶_____¶¶___________ _______________________________¶¶¶¶¶¶¶____________ __________________________________________________   Teschi vari _______________________¶¶¶________________________ ____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________________ __________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________ ________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________ _______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________… read more »

Teschi #2

Teschio bianco e nero ████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░▀████ ███│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│███ ██▌│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│▐██ ██░└┐░░░░░░░░░░░░░░░░░┌┘░██ ██░░└┐░░░░░░░░░░░░░░░┌┘░░██ ██░░┌┘▄▄▄▄▄░░░░░▄▄▄▄▄└┐░░██ ██▌░│██████▌░░░▐██████│░▐██ ███░│▐███▀▀░░▄░░▀▀███▌│░███ ██▀─┘░░░░░░░▐█▌░░░░░░░└─▀██ ██▄░░░▄▄▄▓░░▀█▀░░▓▄▄▄░░░▄██ ████▄─┘██▌░░░░░░░▐██└─▄████ █████░░▐█─┬┬┬┬┬┬┬─█▌░░█████ ████▌░░░▀┬┼┼┼┼┼┼┼┬▀░░░▐████ █████▄░░░└┴┴┴┴┴┴┴┘░░░▄█████ ███████▄░░░░░░░░░░░▄███████ IBN   .. ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█▄▄ ▄▀▀▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▀▄ ▄▀▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▀▄ █▓█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▓█ ▌▓▀▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▀▓█ █▌▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█ ▐█▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█▌ █▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█ █▐▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒█▓█ █▓█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▌▓█ █▓▓█▒░░░░▒█▄▒▒░░░░░░░░░▒▒▄█▒░░░░▒█▓▓█ █▓█▒░▒▒▒▒░░▀▀█▄▄░░░░░▄▄█▀▀░░▒▒▒▒░▒█▓█ █▓▌▒▒▓▓▓▓▄▄▄▒▒▒▀█░░░░█▀▒▒▒▄▄▄▓▓▓▓▒▒▐▓█ ██▌▒▓███▓█████▓▒▐▌░░▐▌▒▓████▓████▓▒▐██ ██▒▒▓███▓▓▓████▓▄░░░▄▓████▓▓▓███▓▒▒██ █▓▒▒▓██████████▓▒░░░▒▓██████████▓▒▒▓█ █▓▒░▒▓███████▓▓▄▀░░▀▄▓▓███████▓▒░▒▓█ █▓▒░▒▒▓▓▓▓▄▄▄▀▒░░░░░▒▀▄▄▄▓▓▓▓▒▒░▓█ █▓▒░▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒░▒▓█ █▓▓▒▒▒░░██░░▒▓██▓▒░░██░░▒▒▒▓▓█ ▀██▓▓▓▒░░▀░▒▓████▓▒░▀░░▒▓▓▓██▀ ░▀█▓▒▒░░░▓█▓▒▒▓█▓▒░░▒▒▓█▀░ █░░██▓▓▒░░▒▒▒░▒▒▒░░▒▓▓██░░█ █▄░░▀█▓▒░░░░░░░░░░▒▓█▀░░▄█ █▓█░░█▓▒▒▒░░░░░▒▒▒▓█░░█▓█ ▐█▓█░░█▀█▓▓▓▓▓▓█▀░░█░█▓█▌ █▓▓█░█░█░█▀▀▀█░█░▄▀░█▓█ █▓▓█░░▀█▀█░█░█▄█▀░░█▓▓█ █▓▒▓█░░░░▀▀▀▀░░░░░█▓▓█ █▓▒▒▓█░░░░░░░░░░░█▓▓█ ▐█▓▒▓██▄█░░░▄░▄██▓▒▓█ █▓▒▒▓█▒█▀█▄█▀█▒█▓▒▓█… read more »

Teschi

Teschio e ossa – bandiera dei pirati ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓████████████████████████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓█████▓▒░░░░░░░░░░░░░░░▒██████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓███▒░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░███░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░▒██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒██░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░▒██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░██▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░██░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░██░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░██░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░██░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░██░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░██░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░██░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░██▒░██▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██▓░▒██░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░██░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░██░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░██▒░██░░░░░▒▒▓███▒░░░░░░░▒███▓▒▒░░░░░██░▓██░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░██░██░░██████████▒░░░░░▓██████████░░██▒██░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░████░████████████░░░░░████████████░████░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░███░▒██████████░░░░░░░██████████▒░██▒░░░░░░░░░▒░░░░░░ ░░░░░▒████░░░░░░░▓█▒░░█████████░░░░░░░░░█████████░░▒█▓░░░░░░▓████░░░░░ ░░░░░██░▒██▒░░░░░██░░░░██████▓░░░░█░█░░░░███████░░░░██░░░░░███░░██░░░░ ░░░░░██░░░██▓░░░░██░░░░░░▒▓▓░░░░▒██░██░░░░░▓▓▒░░░░░▒██░░░░███░░░██░░░░ ░░░▓██▒░░░░████▓░░██░░░░░░░░░░░░███░███░░░░░░░░░░░░██░░█████░░░░▓██▒░░ ░░██▓░░░░░░░░▒████████▓░░░░░░░░████░███▓░░░░░░░▒▓████████░░░░░░░░░███░ ░░██▓▒▓███▓░░░░░░▓████████▓░░░░████░███▓░░░░▓████████▓░░░░░░████▓▓███░ ░░░███████████▒░░░░░░███████░░░░██░░░██░░░░██████▓░░░░░░▓███████████░░ ░░░░░░░░░░░░▓█████░░░░██▓▓░██░░░░░░░░░░░░░██░█▒██░░░▒█████▓░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░▒█████▒▒█▓█░███▓▓▒▒▒▓▒▒▓▓▓███▒███░▓█████░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒████▒▓█▒▒█░█▒█░█░█▓█▒█▓░█░█████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░██▓█▓█▓█▒█▒█▓█▓████░▓█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓████▓░▓█▓█░█▒█░█░█▒█▒███▒░██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░▓█████░░██░░░▒█████▓█▓█████▒░░░██░▒█████▓░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░▒██████████▓░░░░░███░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██▒░░░░░▓██████████▒░░░░░ ░░░░░░██░░░▓▓▓░░░░░░▒██████▓░░░░░░░░░░░░░░░███████▒░░░░░░▓▓▒░░▒██░░░░░ ░░░░░░▓██░░░░░░░░▓████▓░░░█████▒░░░░░░▒▓█████░░░▓████▓░░░░░░░▒██▓░░░░░ ░░░░░░░░███░░░░████▒░░░░░░░░▓█████████████▒░░░░░░░░▒████░░░░███░░░░░░░ ░░░░░░░░░██░░░██▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓██░░░██░░░░░░░░ ░░░░░░░░░██▒▓██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒██▒▓██░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ _________uu$$$$$$$$$$$$$$$$$uu__________ _________u$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$u_________ ________u$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$u________ _______u$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$u_______ _______u$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$u_______ _______u$$$$$$”___”$$$”___”$$$$$$u________ _______”$$$$”______u$u_______$$$$”________ ________$$$———u$u_______u$$$________ ________$$$u______u$$$u______u$$$________… read more »

Sidebar