teiera - Simboli Disegni Facebook e Ascii Art

Buongiorno! Caffè o Tè?

. Tazze, tazzine e disegni piccoli Tazzina di caffè [_]3 ……… (……….(…….( ……….. )……….)…….) …….. xxxxxxxxxxxxxxxxx …….. xxxxxxxxxxxxxxxxxoooo …….. xxxxxxxxxxxxxxxxx…….oo ……… xxxxxxxxxxxxxxxx……..oo ………. xxxxxxxxxxxxxxxooooo ……….. xxxxxxxxxxxxxx ………… xxxxxxxxxxxxx o……….. xxxxxxxxxxxx…….o .. ooooooooooooooooooooooo Caffè e latte ……….. (……….(…….( ………… )……….)…….) ……….. (……….(…….( ………… )……….)…….) ……….. (……….(…….( ………… )……….)…….) ……… xxxxxxxxxxxxxxxxx ……… xxxxxxxxxxxxxxxxxoooo ……… xxxxxxCAFFÈxxxxxx…..oo ………. xxxxxxxxxxxxxxxx……..oo… read more »

Sidebar