iniezione - Simboli Disegni Facebook e Ascii Art

Disegni piccoli #8

. . Pulcino ___ // __<*_) ___(__) ___A_A   Faccia che sbircia da un muro |____|____|____|!!!///____|____|__| __|____|____|__( ô ô )__|____|____| |____|____oooO–(_)–Oooo__|___|_| __|____|____|___`o´___|____|____|   Spada []xxxx)[::::::::::::::>   Siringa, puntura ]—[””I””I””I””I””]>——-   Castello ……./\ …..<..> …….\/ ….._l..l_ ……|/\| …../….\ …./..@..\ …/……..\ …|……..|… ГLГLГLГLГLГ| |…………..|ГLГLГLГLГL |…………..|..l..l..l..l.l.l |…………..|..l..l..l..l.l.l   Missile ………../\ ………/**\ ……../****\ …….|*****| …….|*****| …….|*****| …….|*****| …….|*****| …….|*****|… read more »

Simboli vari #1

Salute, medicina Iniezione: ┣▇▇▇═─ Elettrocardiogramma: √v^√v^√♥ Cerotto: ( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅ )   Amore, innamorati Coppie di innamorati ☻♥ ☻ /♥\./█\ .||. .|| ../(,")\♥ ♥(".) …/♥\. = ./█\. .._| |_ .._| |_ ★ ============== ……….(¯`v´¯) ………..`•.¸.•´ ………(●̮̮̃•̃)..(●̮̮̃•̃) ……… /█\ ♥/█\ ==============   Banconote playboy e love [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅] |̲̅‹̲̅3̲̅] |͇̿P͇̿ł͇̿α͇̿ч͇̿b͇̿о͇̿ч͇̿̿|   Occhi da innamorati:  ♥‿♥     ✿♥‿♥✿  … read more »

Sidebar