cupido - Simboli Disegni Facebook e Ascii Art

Scritte e disegni ASCII per San Valentino

Scritte buon San Valentino ─██───█─█──███──█──█─ ─█─█──█─█──█─█──██─█─ ─██───█─█──█─█──█─██─ ─█─█──█─█──█─█──█──█─ ─██───███──███──█──█─ ─██──███──█──█─ ─ ─█─█──███──█────██──█──█──███──█──█──█──███─ ─█───█─█──██─█─ ─ ─█─█──█─█──█────█───██─█───█──────██─█──█─█─ ─██──███──█─██─ ─ ─█─█──███──█────██──█─██───█───█──█─██──█─█─ ──█──█─█──█──█─ ─ ─█─█──█─█──█────█───█──█───█───█──█──█──█─█─ ─██──█─█──█──█─ ─ ──█───█─█──███──██──█──█───█───█──█──█──███─   |̶͇̿ ̶͇̿ ̶͇̿) |͇ ͇ ͇ ͇ ͇| |͇̿ ͇̿ ͇̿| |̿ \͇|…. ‘̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ι |̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿| |̿ \͇|…. \ ͇ / |̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿| |͇… read more »

Cuori e amore #8

Cupido ´ _______________________________________$$ ___________________________________$$$$$ ________________$$$$________$$$$$$$$$$$ _______$______$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$ _______$______$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$ ______$_______$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$ _____$$______$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$ _____$_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____$$________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____$$__________$$$$$$$$$$$$$$$$ _$$_$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$ _$$__$$$$$$_______$$$$$$$$ _____$$____________$$$$$$$$ ______$$___________$$$$$$$$$ _______$$__________$$$$$$$$$____$$$$ _________$$_______$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________$______$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____________$_____$$$$$$$$$$$$$__$$$ ____________$____$$$$$___$$$$ ________________$$$$$____$$$$$ ________________$$$$______$$$$$$$$$$$ _________________$$$$_______$$$$$$$$$ __________________$$$______________$$ ___________________$$$_____________$$ ___________________$$$ __________________$$$ Testo love con cuore ______________________$$$$$$$ __$$$$$$$$$$_________$$_____$$$ ___$$$$$$$$_________$$_______$$$ _____$$$___________$$$________$$$$$$ _____$$$___________$$$________$$$$$$$$ _____$$$___________$$$______________$$$ _____$$$____________$$_______________$$ _____$$$______$$$___$$$______________$$ _____$$$______$$$____$$_____________$$$ _____$$$$_____$$$____$$$__________$$$$ __$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$ __$$$$$$$$$$$$$$ ___________________________________ __$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$ __$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$ _____$$$______$$$$______$$$______$$$ _____$$$$_____$$$_______$$$___$$_$$$ ______$$$____$$$________$$$$_$$$_$$$ _______$$$___$$$________$$$$$$$$_ _______$$$$_$$$_________$$$__$$$__$$ ________$$$_$$$_________$$$___$$__$$ ________$$$$$$__________$$$_______$$… read more »

Cuori #6 – Cuore infranto

Cuore sanguinante trafitto da spada _____1111111   _____11¶¶¶111 _____11¶¶¶¶111 ______11¶¶¶¶111 _______11¶¶¶¶111   ________111¶¶¶11111111¶¶¶11   _________111¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶1 __________11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11 ________1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111 _____111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111 ___11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111 ___1¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶111 ___111¶¶11____11¶¶¶111 _____111______111¶¶¶11________111111 __________11111111¶¶¶111111111¶¶¶¶¶1111 ________11¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111 ______111¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111 _____111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111 _____111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111 ____111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111 ____111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111 ____111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111 ____111¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111 ____111¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111 ____111¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111 _____111¶¶¶¶¶¶11¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111 ______11¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11 _______11¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111 ________11¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11 _________11¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11 __________11¶¶¶¶¶1¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111 ___________111¶¶¶11¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111 _____________111¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶11 _______________11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶111 _________________111¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶11 ___________________11¶¶¶¶¶¶11____1¶¶¶¶11 _____________________11¶¶111_____11¶¶¶¶11 ______________1111_____¶¶_________11¶¶¶¶11 ______________11111_______________11¶¶¶¶11 _____________111¶111_______________11¶¶¶¶1 _____________11¶¶¶11__________________¶¶¶1 _____________11¶¶¶11____________________¶1 _____________111¶111__111 ______________11111111111 ____________________11111 ___________________111¶11 ___________________11¶¶¶1 ___________________11¶¶¶11 __________________111¶¶¶11 __________________111¶¶¶11… read more »

Cuori #1

Cuore con ombra _____8888888888____________________ ____888888888888888_________________ __888888822222228888________________ _88888822222222288888_______________ 888888222222222228888822228888______ 888882222222222222288222222222888___ 8888822222222222222222222222222288__ _8888822222222222222222222222222_88_ __88888222222222222222222222222__888 ___888822222222222222222222222___888 ____8888222222222222222222222____888 _____8888222222222222222222_____888_ ______8882222222222222222_____8888__ _______888822222222222______888888__ ________8888882222______88888888____ _________888888_____888888888_______ __________88888888888888____________ ___________8888888888_______________ ____________8888888_________________ _____________88888__________________ ______________888___________________ _______________8____________________ ────(♥)(♥)(♥)────(♥)(♥)(♥) __ ɪƒ ƴσυ’ʀє αʟσηє, ──(♥)██████(♥)(♥)██████(♥) ɪ’ʟʟ ɓє ƴσυʀ ѕɧα∂σѡ. ─(♥)████████(♥)████████(♥) ɪƒ ƴσυ ѡαηт тσ cʀƴ, ─(♥)██████████████████(♥) ɪ’ʟʟ ɓє ƴσυʀ ѕɧσυʟ∂єʀ. ──(♥)████████████████(♥) ɪƒ ƴσυ ѡαηт α ɧυɢ, ────(♥)████████████(♥) __ ɪ’ʟʟ… read more »

Sidebar