cin cin - Pagina 2 di 2 - Simboli Disegni Facebook e Ascii Art

Disegni piccoli #8

. . Pulcino ___ // __<*_) ___(__) ___A_A   Faccia che sbircia da un muro |____|____|____|!!!///____|____|__| __|____|____|__( ô ô )__|____|____| |____|____oooO–(_)–Oooo__|___|_| __|____|____|___`o´___|____|____|   Spada []xxxx)[::::::::::::::>   Siringa, puntura ]—[””I””I””I””I””]>——-   Castello ……./\ …..<..> …….\/ ….._l..l_ ……|/\| …../….\ …./..@..\ …/……..\ …|……..|… ГLГLГLГLГLГ| |…………..|ГLГLГLГLГL |…………..|..l..l..l..l.l.l |…………..|..l..l..l..l.l.l   Missile ………../\ ………/**\ ……../****\ …….|*****| …….|*****| …….|*****| …….|*****| …….|*****| …….|*****|… read more »

Bevande #2 (drink)

Cin cin, salute alla nostra amicizia :* :* _______0__o_o__o_0_0_o_o__0 ______0___o__o__o0_0__o_o__0 _____0___o__o_o__0_0__o___o__0 ____0_o___o___o__0_0___o___o__0 ____00o0000o00o0o0_0o00o00oo0oo0 ___000o0o00000o000_000o00o0o000o0 ___00000o000o000o0_000o000o00000o0 ___0o00oo00o0o00o0__0000o0o0o00000 ___0o0o00000o00o0___000o0o0o0o0o00 ____0o0o0000o0o0_____0000o00o00o0 _____0000o0000________ 00o000o000 ______0000000___________0000000 ________00_____ SALUTE______00 _______00________ALLA________00 ______00_______LA NOSTRA_____00 _____00_________AMICIZIA________00 ____00___________________________00 _000000_________=^-^=________00000000   Ragazza che porta un bel caffè caldo, espresso ♥ _____█████████ ___█████████████ __███████████████ _████████████████ .████████████░▀▀ _███████████▒░(█ _██████████▒░░░░? _████████▒◕░░░░♥ _ ████████▒░░░░) _███████▒░░ _██████▒░░ __█████▒░░ ___███████ __█▒░███████ _█▒░░███████… read more »

Sidebar