Simboli vari #1

Salute, medicina

Iniezione: ┣▇▇▇═─

Elettrocardiogramma: √v^√v^√♥

Cerotto: ( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅ )

 

Amore, innamorati

Coppie di innamorati

☻♥ ☻
/♥\./█\
.||. .||

../(,")\♥ ♥(".)
…/♥\. = ./█\.
.._| |_ .._| |_ ★
==============

……….(¯`v´¯)
………..`•.¸.•´
………(●̮̮̃•̃)..(●̮̮̃•̃)
……… /█\ ♥/█\
==============

 

Banconote playboy e love

[̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅] |̲̅‹̲̅3̲̅]

|͇̿P͇̿ł͇̿α͇̿ч͇̿b͇̿о͇̿ч͇̿̿|

 

Occhi da innamorati:  ♥‿♥     ✿♥‿♥✿

 

Passi, impronte di piedi

———-Oooo—

———–(—-)—

————)–/—-

————(_/-

—-oooO—-

—-(—)—-

—–\–(–

——\_)-

———–Oooo—

———–(—-)—

————)–/—-

————(_/-

—-oooO—-

—-(—)—-

—–\–(–

——\_)-

 

Ostello, hotel

|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ |

Comments

So empty here ... leave a comment!

Lascia un commento

Sidebar