Disegni vari da condividere

Elicottero

§§§__________(((((((((((((((((​((((((((((((((
$$$$_________________%%
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$O$$$
______xx$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s
_____________V$$$$$$$______$$
______________V$$$$$$_______$$
________________$$$$$$$$$$$$$$
_________________$$$$$$$$$$$
____________________§__§
________________V$$$$$$$$$$$$$​V
~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~

 

______███████████
██████ █ ██____________ ██
_________█████__________██
______████(ړײ█████_____█ █
____██████████████████
__█████████_____██____██
██████████████________█
_█ ██████████
___██___█ █___█

 

Buonanotte – luna con stelle

________0000
______0000
____00000
___00000
__000000
_0000000
_0000000______* ★ ★
_ 0000__00
_0000__00000000 ★ *
_0 00000000000★ *
__0000000000______________​______0
___0000_000000____________​_____00
____00000_______0_________​___000
______000000__00000______0​00000
__________0000000000000000​0
__ __________000000000000

 

A letto

‎””””””””” ,—————.
”””” TT-“—-_ —-_—- “-TT
”””” ||—– (o\—/o)—–‘ ||
”””” II—— ( ‘_ _’ ) —–‘ II ĢΘΘɖ ɴίĢħτ!
”””” ||__,–.(_(Y)_),–._”||
”””” |/”’ “–” ””””””” “–” ””\|
””” / ”””””””’ ,-” “-.””””””””’ \
”” /”””’ _,~. ,-“”-. ,~._”””” \
‘ /””’ /(ooO )\__/( Ooo)\ ””” \
/_,~”_((_) )____( (_))_`~._\
(”””””””” “–” ””””””’ “–” ””””””)
‘ )______________________(
. I_I …………………… I_I
(___) ………………… (___)

__________________________​________$$$$$
__________________________​__________$$
__________________________​$$$$$$___$$
__________________________​___$$___$$$$$
_______________$$$$$$_____​__$$
__________________$$______​_$$
_________________$$_______​$$$$$$
________________$$
$$$____________$$$$$$
$$$
$$$___$$$$$
$$$__$$$$$$$
$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$​$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$​$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$​$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$​$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$​$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$​$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$​$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$​$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_
__$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$​$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$_
__$$$$____________________​___________________$$$$_
__$$$$____________________​___________________$$$$_
__$$$$____________________​___________________$$$$_

 

Faccina piccola che dorme

___(“”””O
___( – . – )–Zzz
___(,,(“)(“),,)

 

Good Night


__________☆__________
•☆• ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯•☆•
░███│
█│░░
█│░██│─────╔╗
█│░░█│╔═╦═╦╝║
░███│░║╬║╬║╬║
░░░░░░╚═╩═╩═╝
█│░█│
██│█│
█│██│╔╗─╔╗╔╗
█│░█│╠╬═╣╚╣╚╗
█│░█│║║╬║╔╣║║
░░░░░╚╬╗╠═╩╩╝
░░░░░─╚═╝
__________☆__________
•☆• ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯•☆•

 

Aereo

__________________$$$$$$
_________________$$$$$$
_____________$$$$$$$$$$
______________$$$_$$$$
____________$$$__$$$$
_________$$$$$__$$$$$_____​______$$$$$$
__________$$$_$$$$$$______​_____$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____​____$$$$$$
$$$$$$$$$_$$_$$$_$$$$$$$$$​$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$​$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$​$$$$$$$$
__________$$__$$$$$$
_________$$$$__$$$$$
____________$$_$$$$$
____________$$$$$$$$$
___________$$$$$$$$$$
_______________$$_$$$$
________________$$$$$$

 

Friends – amici

•♥•°*”˜¯`´¯•♥•°*”˜¯`´¯•♥•°*”˜¯​`´¯
█████▓░███▓░░█▓░███▓░█▓░█▓░███​▓░░░███▓
░█▓░░░░█▓░█▓░█▓░█▓░░░██▓█▓░█▓░​█▓░█▓░░░
░██▓░░░███▓░░█▓░██▓░░█▓██▓░█▓░​█▓░████▓
░█▓░░░░█▓░█▓░█▓░█▓░░░█▓░█▓░█▓░​█▓░░░░█▓
░█▓░░░░█▓░█▓░█▓░███▓░█▓░█▓░███​▓░░████▓
•♥•°*”˜¯`´¯•♥•°*”˜¯`´¯•♥•°*”˜¯​`´¯

 

________$$$$$_____________​______$$$$$
_______$$$$$$$____________​_____$$$$$$$
_______$$$$$$$____________​_____$$$$$$$
_______$$$$$$$__ⓕⓡⓘⓔⓝⓓⓢ__$​$$$$$$
________$$$$$_____________​______$$$$$$
________$$$$______________​________$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$​$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$​$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$___________​____$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$___________​___$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$___________​___$$$$$$$$$$$$
___$$$_$$$$$$$$___________​___$$$$$$$$_$$$
___$$$__$$$$$$$___________​___$$$$$$$$_$$$
___$$$__$$$$$$$$__________​___$$$$$$$__$$$
___$$____$$$$$$$$_________​__$$$$$$$$__$$$
___$$____$$$$$$$$_________​_$$$$$$$$$___$$
___$$____$$$$$$$$$________​_$$$$$$$$$___$$
___$$____$$$$$$$$$$_______​$$$$$$$$$$___$$
___$$____$$$$$_$$$$$_____$​$$$$_$$$$$___$$
___$$___$$$$$__$$$$$____$$​$$$$__$$$$___$$
___ $___$$$$$___$$$$$___$$$$$_​__$$$$$___$
________$$$$_____$$$$___$$​$$_____$$$$
_______$$$$_______$$$__$$$​$______$$$$
_______$$$$_______$$$$_$$$​$_______$$$$
______$$$$________$$$$_$$$​_________$$$
______$$$__________$$$$_$$​_________$$$$
_____$$$____________$$$$__​__________$$$
_____$$$_____________$$$__​___________$$$
_____$$_____________$_$$$_​___________$$$
____$$$___________$$$$_$$$​$___________$$$
____$$___________$$$$___$$​$$__________$$$

 

Bomba

─▄▀▀███═◯
▐▌▄▀▀█▀▀▄
█▐▌─────▐▌
█▐█▄───▄█▌
▀─▀██▄██▀

???????????????????????$¶?​????¶?????¶?
???????????¶¶¶¶¶¶¶???????¶​????¶???o¶
??????????¶¶????o¶¶¶??????​oo??o??oo
??????????¶7???????¶¶¶????​??1???1????1o
???????¶¶¶¶¶¶¶???????¶¶¶7?​???????1o¶¶¶o
???????¶¶¶¶¶¶¶?????????¶¶¶​¶¶¶¶¶??1
?????o¶¶¶¶¶¶¶¶¶o??????????​????????o$?
???¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶????????​?????1o???1¶¶o
??¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶o??????​?1$???¶
?¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶??????​?¶????o¶?
?¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶?????​¶¶
??¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶?
???¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶?
?????¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶?
???????¶¶¶¶¶¶¶¶

 

Cuori e Love

…(♥)(♥)(♥)…(♥)(♥)(♥)..​…………….
.(♥)██████(♥)_(♥)██████(♥)​…………….
(♥)█████████(♥)█████████(♥​)……………
(♥)█████████████████████(♥​)……………
.(♥)███████████████(♥)….​…………
…(♥)████████████(♥)(♥)(♥​)…(♥)(♥)(♥)…
…..(♥)████████(♥)██████(​♥)_(♥)██████(♥).
…….(♥)█████(♥)████████​█(♥)█████████(♥)
……..(♥)████(♥)████████​█████████████(♥)
……….(♥)█(♥(♥)███████​███████(♥).
…………(♥)…(♥)█████​██████████(♥)…
………………..(♥)███​████████(♥)…..
………………….(♥)█​██████(♥)…….
…………………..(♥)​█████(♥)……..
…………………….(​♥)█(♥)……….

…(♥)(♥)(♥)…(♥)(♥)(♥)..​…………….
.(♥)██████(♥)_(♥)██████(♥)​…………….
(♥)█████████(♥)█████████(♥​)……………
(♥)█████████████████████(♥​)……………
.(♥)███████████████(♥)….​…………
…(♥)████████████(♥)(♥)(♥​)…(♥)(♥)(♥)…
…..(♥)████████(♥)██████(​♥)_(♥)██████(♥).
…….(♥)█████(♥)████████​█(♥)█████████(♥)
……..(♥)████(♥)████████​█████████████(♥)
……….(♥)█(♥(♥)███████​███████(♥).
…………(♥)…(♥)█████​██████████(♥)…
………………..(♥)███​████████(♥)…..
………………….(♥)█​██████(♥)…….
…………………..(♥)​█████(♥)……..
…………………….(​♥)█(♥)……….

░░░__________☆__________░░​░░░░
░░░•☆• ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯•☆•░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
♥▓♥▓♥▓♥▓♥▓♥▓♥▓♥▓♥▓♥▓♥▓♥▓♥▓​♥▓♥▓♥▓♥▓♥
▓████████│░░░░░░░░░░░░░░░░​░░░░░░▓
♥░░████│░░░░░░░░░░░░░░░░░░​███│░░♥
▓░░████│░░░░███│░░░░░░░░░█​█│██│░▓
♥░░████│░░░██│██│░░░░░░░░█​████│░♥
▓░░████│░░░██│██│██│░░██│█​█│░░░░▓
♥░░████│░░░░███│░░██│ ██│░████│░♥
▓░░████│░░░█│░░░░░██│██│░░​░░░░░░▓
♥███████████│░░░░░░███│░░░​░░░░░░♥
▓♥▓♥▓♥▓♥▓♥▓♥▓♥▓♥▓♥▓♥▓♥▓♥▓♥​▓♥▓♥▓♥▓♥▓

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░__________☆__________░​░░░░
░░░•☆• ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯•☆•░░░░░
░░█░░♥░██♥░█♥░█♥███♥░
░░█♥░░█♥░█♥█♥░█♥█♥░░░
░░█♥░░█♥░█♥█♥░█♥██♥░░
░░█♥░░█♥░█♥█♥░█♥█♥░░░
░░███♥░██♥░░█♥░░███♥
░░░__________☆__________░░​░░░░
░░░•☆• ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯•☆•░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 

____█████____████
___████__████_███
__███____████__███
__███_███___██__██
__███__███████___███
___███_████████_████
███_██_███████__████
_███_____████__████
__██████_____█████
___███████__█████
______████ _██
____________██
_____________█
_____§§§§§§§§§
___§§§§§§§§§§§§§
_§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§s
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§s
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§s
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
_§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
__§§§§§§§§§§§§ █ §§§§§§§§
___§§§§§§§§§§§§ █ §§§§§
____§§§§§§§§§§§§ █ §§_____█
_____§§§§§§§§§§§§_█____██
______§§§§§§§§§___ █__███
_______§§§§_______ █_███
_______§§_________ ███
_________________ ██
__███___________█
__█████________█
___█████_______█
_____████______█
_________█______█
_______█████__█
____█████__█_█
___██████__██_____█████
____████___██___████████
_____██____█__██____█████
______█___█_██_______████
_________███__________██
_________██____________█
_________█
________█
________█
_______█
______█
_____█

 

Illusione ottica!

▐▐▐▐▀▀▀▀▀▀▄▄▀▀▀▀▀▀▌▌▌▌
▐▐▐▐▐▀▀▀▀▀▄▄▀▀▀▀▀▌▌▌▌▌
▐▐▐▐▐▐▀▀▀▀▄▄▀▀▀▀▌▌▌▌▌▌
▐▐▐▐▐▐▐▀▀▀▄▄▀▀▀▌▌▌▌▌▌▌
▐▐▐▐▐▐▐▐▀▀▄▄▀▀▌▌▌▌▌▌▌▌
▐▐▐▐▐▐▐▐▐▀▄▄▀▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▐▐▐▐▐▐▐▐▐▄▀▀▄▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▐▐▐▐▐▐▐▐▄▄▀▀▄▄▌▌▌▌▌▌▌▌
▐▐▐▐▐▐▐▄▄▄▀▀▄▄▄▌▌▌▌▌▌▌
▐▐▐▐▐▐▄▄▄▄▀▀▄▄▄▄▌▌▌▌▌▌
▐▐▐▐▐▄▄▄▄▄▀▀▄▄▄▄▄▌▌▌▌▌
▐▐▐▐▄▄▄▄▄▄▀▀▄▄▄▄▄▄▌▌▌▌

 

Orologi

O*o________________o*O
__♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
__♥♥|______________|♥♥
__♥♥|___11_12_1____|♥♥
__♥♥|__10__II___2___|♥♥
__♥♥|__9___O___3___|♥♥
__♥♥|___8______4___|♥♥
__♥♥|____7_6_5_____|♥♥
__♥♥|______________|♥♥
__♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
*o*O*o* ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯*o*O*o*

╦╦╦╦╦▄▀▀▀▀▀▀▄╦╦╦╦╦
▓▒▓▒█╗░░▲░░ ╔█▒▓▒▓
▓▒▓▒█║░░▐▄► ║█▒▓▒▓
▓▒▓▒█╝░░░░░░╚█▒▓▒▓
╩╩╩╩╩▀▄▄▄▄▄▄▀╩╩╩╩╩

Comments

So empty here ... leave a comment!

Lascia un commento

Sidebar