Caffè

_________cσƒƒєє т____________cσƒƒєє тι
______cσƒƒєє тιмє•¤»_______cσƒƒєє тιмє•¤»((
____cσƒƒєє тιмє•¤»((¯♥¯___cσƒƒєє тιмє•¤»((¯♥¯
___cσƒƒєє тιмє•¤»((¯♥¯))«¤•cσƒƒєє т_______cσƒƒ
__cσƒƒєє тιмє•¤»((¯♥¯))«¤•cσƒƒєє т_________cσƒƒ
_cσƒƒєє тιмє•¤»((¯♥¯))«¤•cσƒƒєє тιмє•_______cσƒƒ
_cσƒƒєє тιмє•¤»((¯♥¯))«¤•cσƒƒєє тιмє•¤»((______c
cσƒƒєє тιмє•¤»((¯♥¯))«¤•cσƒƒєє тιмє•¤»((¯♥¯)__cσƒ
cσƒƒєє тιмє•¤»((¯♥¯))«¤•cσƒƒєє тιмє•¤»((¯♥¯))«¤_c
cσƒƒєє тιмє•¤»((¯♥¯))«¤•cσƒƒєє тιмє•¤»((¯♥¯))«¤•c
cσƒƒєє тιмє•¤»((¯♥¯))«¤•cσƒƒєє тιмє•¤»((¯♥¯))«¤•c
_cσƒƒєє тιмє•¤»((¯♥¯))«¤•cσƒƒєє тιмє•¤»((¯♥¯))«¤
__cσƒƒєє тιмє•¤»((¯♥¯))«¤•cσƒƒєє тιмє•¤»((¯♥¯))
____cσƒƒєє тιмє•¤»((¯♥¯))«¤•cσƒƒєє тιмє•¤»((¯♥
______cσƒƒєє тιмє•¤»((¯♥¯))«¤•cσƒƒєє тιмє•¤
_________cσƒƒєє тιмє•¤»((¯♥¯))«¤•cσƒƒєє
____________cσƒƒєє тιмє•¤»((¯♥¯))«¤•c
______________cσƒƒєє тιмє•¤»((¯♥¯)
_________________cσƒƒєє тιмє•¤
___________________cσƒƒєє тι
_____________________cσƒƒє​є
______________________c域
_______________________cσ

 

__________________¶¶____¶¶​____¶¶
____________¶¶______¶¶____​¶¶____¶¶
____________¶¶¶¶_____¶¶___​_¶¶____¶¶
________¶¶______¶¶________​_________¶¶
_________¶¶¶¶_____________​___________¶¶
___________¶¶¶___________¶​¶_________¶¶
____________¶¶_____¶¶_____​¶¶______¶¶
_____________¶¶_____¶¶____​________¶¶
_____________¶¶___________​________¶¶
¶¶___¶¶______¶¶___________​_¶¶_____¶¶
_¶¶__¶¶______¶¶____¶¶_____​¶¶_____¶¶
__¶¶_¶¶_______¶¶______¶¶¶¶​¶_____¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶_________​_____¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶​¶¶¶¶___¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶_​_________¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___​___________¶¶
_____________________¶¶___​____________¶¶
_____________________¶¶___​____________¶¶

 

░░░░░░▌▌▌▌▌░░░░▌▌▌▌░░░░░░░​░░░░
░░░░░▌░░░░░▌░░▌▌░░░▌░░░░░▌​▌▌░░
░░░░░▌▌░▌▌░▌░░▌░░░▌░▌░░▌▌░​░░▌░
░░░░░░░░▌▌▌▌░░▌░░▌▌▌▌░▌▌░░​▌░░▌
░░░░░░▌▌▌░░░░░░▌▌▌▌░░░░░▌▌​▌░▌░
░░░░░▌░░░░░░░▌▌░░░░░░░░░░▌​░▌░░
░░░░▌░░░░░░▌▌░░░░░▌▌▌░░░░░​░░░░
░░░▌▌░░░░░▌▌░░░░░▌░░░░░░░░​░░░░
░░░░▌░░░░░▌▌░░░░▌▌░░░░░░░░​░░░░
░░░░░▌▌░░░░▌▌░░░░▌▌░░░░░░░​░░░░
░░░░░░░▌░░░░░░░░░▌░░░░░░░░​░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░​░░░░
░░░▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌░░▌▌​░░░░
░░░░▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌░▌​▌▌░░
░░░░▌░░░░░░░░░░░░░░░░▌░░░░​▌▌░░
░░░░░▌░░░░░░░░░░░░░░▌░░░▌▌​▌░░░
░░░░░░▌░░░░░░░░░░░▌▌░░▌▌▌░​░░░░
░░░░░░░▌▌░░░░░░░░▌▌░░░░░░░​░░░░
░░░░░░░░▌▌░░░░░░▌▌░░░░░░░░​░░░░
░░░▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌░░​░░░░

 

E’ l’ora del caffè

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
╦╦╦╦╦╦▄▀▀▀▀▀▀▄╦╦╦╦╦╦╦╦
▒▓▒▓▒█╗░░▐░░░╔█▒▓▒▓▒▓▒
▒▓▒▓▒█║░░▐▄▄░║█▒▓▒▓▒▓▒
▒▓▒▓▒█╝░░░░░░╚█▒▓▒▓▒▓▒
╩╩╩╩╩╩▀▄▄▄▄▄▄▀╩╩╩╩╩╩╩╩

 

Fumante
_________________¶¶¶1___¶¶​¶____¶¶¶1_______________
__________________¶¶¶____¶​¶¶____1¶¶1______________
___________________¶¶¶____​¶¶¶____¶¶¶______________
___________________¶¶¶____​¶¶¶____¶¶¶______________
__________________¶¶¶____1​¶¶1___1¶¶1______________
________________1¶¶¶____¶¶​¶____¶¶¶1_______________
______________1¶¶¶____¶¶¶1​___¶¶¶1_________________
_____________¶¶¶1___1¶¶1__​_1¶¶1___________________
____________1¶¶1___1¶¶1___​1¶¶1____________________
____________1¶¶1___1¶¶1___​1¶¶¶____________________
_____________¶¶¶____¶¶¶1__​_¶¶¶1___________________
______________¶¶¶¶___1¶¶¶_​__1¶¶¶__________________
_______________1¶¶¶1___¶¶¶​1___¶¶¶¶________________
_________________1¶¶1____¶​¶¶____¶¶¶_______________
___________________¶¶1____​¶¶1____¶¶1______________
___________________¶¶¶____​¶¶¶____¶¶¶______________
__________________1¶¶1___1​¶¶1____¶¶1______________
_________________¶¶¶____¶¶​¶1___1¶¶1_______________
________________11_____111​_____11_________________
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶​¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶​¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶​¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
1¶¶_______¶¶__1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶​¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
1¶¶_______¶¶__1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶​¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
1¶¶_______¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶​¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
1¶¶_______¶¶__1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶​¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶​¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶​¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
__________¶¶___1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶​¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1________
__________1¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶​¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶​¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11__________
11________________________​_____________________111
1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶​¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
__¶¶111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶​¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111¶__

 

__________________________​__§§$$
__________________________​_§§__$$
_§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§​§§____$$
__$$$$$$$§§§§§§§§§§§§§§§§§​_§§____$
__$$$§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§​__§§___$
___$$§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_​______$$
___$$$§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_​_____§§
____$$§§§§§§§§§§§§§§§§§$__​_§§§§§
____$$$§§§§§§§§§§§§§§§$$$$​$§
_____$$$§§§§§§§§§§§§§$$$$
______$$$$$§§§§§§$$$$$_$$_​§
________$$$$$$$$$$$$____$$​§
__________$$$$$$$$
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§​§§
__$$$$$$§§§§§§§§§§§§§§§§§§
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

 

▄▄▄▄▄▄▄▄█████▄▄▄▄▄▄▄▄███▄▄​▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▄▄▄▄▄▄▄█▄▄▄▄▄██▄▄▄▄██▄▄▄██​▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▄▄▄▄▄▄██▄▄▄█▄▄▄█▄▄██▄▄▄▄▄▄​█▄▄▄▄███████▄▄
▄▄▄▄▄▄▄██▄▄██▄▄█▄▄██▄▄▄██▄​██▄▄██▄▄▄▄▄██▄
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄██▄▄▄▄█▄▄▄██▄​█▄▄▄█▄▄▄██▄▄██
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄████▄▄▄▄▄▄▄█████​▄▄▄▄▄█████▄▄█▄
▄▄▄▄▄▄▄███▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄███▄▄▄​▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄██▄▄
▄▄▄▄▄▄█▄▄▄▄▄▄▄▄▄████▄▄▄▄▄▄​▄████████▄▄▄▄▄
▄▄▄▄▄█▄▄▄▄▄▄▄▄▄██▄▄▄▄▄▄▄██​██▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▄▄▄▄██▄▄▄▄▄▄▄▄█▄▄▄▄▄▄▄▄██▄​▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▄▄▄▄▄█▄▄▄▄▄▄▄██▄▄▄▄▄▄▄██▄▄​▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▄▄▄▄▄██▄▄▄▄▄▄▄██▄▄▄▄▄▄█▄▄▄​▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▄▄▄▄▄▄███▄▄▄▄▄▄██▄▄▄▄▄█▄▄▄​▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▄▄▄▄▄▄▄▄███▄▄▄▄▄██▄▄▄▄▄█▄▄​▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄​▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄​▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▄▄▄▄██████████████████████​████▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▄▄▄▄██████████████████████​██████████▄▄▄▄
▄▄▄▄▄█████████████████████​███▄█▄▄▄█▄█▄▄▄
▄▄▄▄▄██▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄​▄▄█▄▄▄▄▄█▄█▄▄▄
▄▄▄▄▄▄█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄​▄█▄▄▄▄██▄██▄▄▄
▄▄▄▄▄▄▄█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄​█▄███████▄▄▄▄▄
▄▄▄▄▄▄▄▄██▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄██​▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▄▄▄▄▄▄▄▄▄███▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄███▄​▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄██▄▄▄▄▄▄▄████▄▄​▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄██████▄▄▄▄▄▄​▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▄▄▄▄██████████████████████​██████▄▄▄▄▄▄▄▄

 

‎___________$$$$$$$$$$$_______​
_________$$$___$_____$$$
_______$$_____$$$_______$$
______$_____$$$$$$$_______$
_____$______$$$$$__________$
____$__________$$___________$
___$___________$$___________$$
___$__________$$$____________$
__$___________$$_____________$
__$___________$$_____________$
_$$___________$$_____________$​___$$
_$__________$$$$_____________$​___$$
_$_____$$$_$$$$______________$​__$
_$$____$$$$$$_______________$$​__$$
__$___$$$$$___________________​___$_$$$$
__$___$____________________$$$​$_$$____$$$$
___$____________________$$$___​___________$$
____$__________________$$__$$$​$$$$$$$$$$__$__$$$$
_____$$________________$$_$___​_________$$$$__$$$$$
_______$$$$________$$$_$$$$___​___$$$$$$$$__$$__$$$
__________$$$$$$$$$$___$___$$$​$$$$$$_______$$$$$$
_______________________$______​_____________$$$$$
_______________________$$_____​_____________$$$
_______________________$$_____​____________$$
________________________$$____​__________$$
_____________________$$__$$$$_​_______$$$$__$_$$
____________________$__$$___$$​$$$$$$$$____$$_$$
____________________$__$$$____​_________$$$$__$$
____________________$$____$$$$​$$$$$$$$______$$
_____________________$$$$_____​___________$$$$
________________________$$$$$$​$$$$$$$$$$$

 

▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌██▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌​▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌███▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌​▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌███▌▌▌▌██▌▌▌▌▌▌​▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌█▌▌███▌▌▌██▌▌▌▌▌▌​▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌██▌▌███▌▌██▌▌▌▌▌▌​▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌███▌▌██▌▌██▌▌▌▌▌▌​▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌██▌███▌██▌▌▌▌▌▌▌​▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌█▌██▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌​▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌​▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌████▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌​▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌████████▌▌▌██████▌▌▌​▌▌▌▌
▌▌▌▌███▌▌▌▌▌▌▌▌▌████████▌▌​▌▌▌▌
▌▌▌▌████▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌███▌██​████
▌▌▌▌▌███████████████▌▌███▌​▌▌██
▌▌▌▌▌▌▌███▌▌████▌▌▌▌▌███▌▌​▌▌██
▌▌▌▌▌▌▌▌██▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌███▌██​████
▌▌▌▌▌▌▌▌▌██▌▌▌▌▌▌▌▌███▌▌▌█​██▌▌
▌▌▌▌▌███████▌▌▌▌▌▌▌██▌▌▌▌▌​▌▌▌▌
▌▌█████▌▌▌▌███▌▌▌███▌▌████​█▌▌▌
█████▌▌▌▌▌▌▌▌█████▌▌▌▌▌▌▌█​██▌▌
▌▌█████▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌██​█▌▌▌
▌▌▌▌▌███████████████████▌▌​▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌█████████▌▌▌▌▌▌​▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌██▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌█▌▌▌▌​▌▌▌▌
▌▌▌▌▌███▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌██▌​▌▌▌▌
▌▌▌▌██▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌█​█▌▌▌
▌▌▌█▌▌▌▌██▌▌▌▌▌▌▌█▌▌▌▌▌▌▌▌​▌█▌▌
▌▌█▌▌▌▌▌▌█▌███▌▌▌█▌▌▌▌▌▌▌▌​▌▌█▌
▌█▌▌▌▌▌▌▌█▌█████▌█▌▌▌▌▌▌▌▌​▌▌▌█
██▌▌▌▌▌▌▌█▌▌▌▌▌▌▌█▌▌▌▌▌▌▌▌​▌▌▌█
█▌▌▌▌▌▌▌▌█▌▌▌▌▌▌▌█▌▌████▌▌​▌▌▌█
█▌▌▌▌▌▌▌▌█▌▌▌▌▌▌▌██▌▌▌████​██▌█
████▌▌▌▌█▌█▌▌▌▌▌██▌███▌▌▌▌​▌▌▌█
▌█▌█████▌▌▌██████▌▌▌▌▌▌▌▌▌​▌▌▌█
▌▌█▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌​▌▌█▌
▌▌██▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌​▌█▌▌
▌▌▌▌█▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌█​█▌▌▌
▌▌▌▌▌██▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌███​▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌███▌▌▌▌▌▌▌▌▌███▌▌▌​▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌█▌██████▌▌▌▌▌▌▌​▌▌▌▌

 

Buon giorno – good morning


*
………………..(¯`v´¯)…​…..██║
……………….(¯` ✿´¯)…..█║▄
……………✿..(_.^._)…..​..█▄▄█OOD
…………..✿.√,•*´✿……..​………..
…(¯`v´¯) •./¸✿…………..█▀▄▀█║
(¯` ✿..¯))✿/¸.•*✿………█│█║█ORN​ING
ᵃˡᵖᶤ(_.^._)√•ᵃˡ´¨¯(¯`v´¯)…..​……..
…✿•*´)//*´¯`*(¯` ✿ .¯)……………
…..✿´)//¯`*(¸.•´(_.^._)…..​……..
▒▒(¯`•♥•´¯)▒░░…………..
▒▒▒`ᵃˡ.,(¯`•♥•´¯)………….​….
▒(¯\v/¯)▒`•.,.•…………..
(¯>♥ّۣۜ♥<¯)▒░░…………
▒(_/⋏\_)▒░ `•.,.•

Caffè fumante

██████████████████████████████
░░░░░░▌▌▌▌▌░░░░▌▌▌▌░░░░░░░░░░░
░░░░░▌░░░░░▌░░▌▌░░░▌░░░░░▌▌▌░​░
░░░░░▌▌░▌▌░▌░░▌░░░▌░▌░░▌▌░░░▌░
░░░░░░░░▌▌▌▌░░░▌░░▌▌▌▌░▌▌░░▌░░▌
░░░░░░▌▌▌░░░░░░▌▌▌▌░░░░░▌▌▌░▌░
░░░░░▌░░░░░░░▌▌░░░░░░░░░░▌░▌░░
░░░░▌░░░░░░▌▌░░░░░▌▌▌░░░░░░░░░
░░░▌▌░░░░░▌▌░░░░░▌░░░░░░░░░░░░
░░░░▌░░░░░▌▌░░░░▌▌░░░░░░░░░░░░
░░░░░▌▌░░░░▌▌░░░░▌▌░░░░░░░░░░░
░░░░░░░▌░░░░░░░░░▌░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░​░░░
░░░▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌░░▌▌░░░░
░░░░▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌░▌▌▌░░
░░░░▌░░░░░░░░░░░░░░░░▌░░░░▌▌░░
░░░░░▌░░░░░░░░░░░░░░▌░░░▌▌▌░░░
░░░░░░▌░░░░░░░░░░░▌▌░░▌▌▌░░░░░
░░░░░░░▌▌░░░░░░░░▌▌░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░▌▌░░░░░░▌▌░░░░░░░░░░░░
░░ᵃᵖ▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌░░░░░​░
██████████████████████████████

 

Altri disegni sul caffè:

Buongiorno! Caffè o Tè?

Buongiorno

Bevande

Comments

So empty here ... leave a comment!

Lascia un commento

Sidebar