Bacio Kiss

.

.

Scritte, testi ti voglio bene

(̲̅t̲̅)(̲̅i̲̅) (̲̅v̲̅)(̲̅o̲̅)(̲̅g̲̅)(̲̅l̲̅)(̲̅i̲̅)(̲̅o̲̅) (̲̅b̲̅)(̲̅e̲̅)(̲̅n̲̅)(̲̅e̲̅)

[̲̅t̲̅][̲̅i̲̅] [̲̅v̲̅][̲̅o̲̅][̲̅g̲̅][̲̅l̲̅][̲̅i̲̅][̲̅o̲̅] [̲̅b̲̅][̲̅e̲̅][̲̅n̲̅][̲̅e̲̅]

̅t̅̅i̅̅ ̅̅v̅̅o̅̅g̅̅l̅̅i̅̅o̅̅ ̅̅b̅̅e̅̅n̅̅e̅

[̲̲̅̅t̲̲̅̅i̲̲̅̅ ̲̲̅̅v̲̲̅̅o̲̲̅̅g̲̲̅̅l̲̲̅̅i̲̲̅̅o̲̲̅̅ ̲̲̅̅b̲̲̅̅e̲̲̅̅n̲̲̅̅e̲̲̅̅]

▒█▀█▀█ ▀░░▐▌░▐▌ ▄▀▄ ▄▀▀░ █░░ ▀ ▄▀▄░░█▀▄ █▀▀ █▄░█ █▀▀
░░▒█░░ █░░░▀▄▀░ █░█ █░▀▌ █░▄ █ █░█░░█▀█ █▀▀ █░▀█ █▀▀
░▒▄█▄░ ▀░░░░▀░░ ░▀░ ▀▀▀░ ▀▀▀ ▀ ░▀░░░▀▀░ ▀▀▀ ▀░░▀ ▀▀▀

Bacio, labbra

 

____________$$$$$______$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______$$$$________$$________$$$$
____$$$$$_______________________$$$$
$$$$$$____________________________$$$$$$
$$$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$
_$$$____$$$$$_____$$$$_____$$$$$$____$$$
___$$______$$$$$$$____$$$$$$$$______$$$
____$$$________$$$$$$$$$$_________$$$
______$$$_______________________$$$
_______$$$$$_________________$$$$$
__________$$$$$$________$$$$$$$
_____________$$$$$$$$$$$$$$$

 

Baciami, kiss me

ˋˏBˎˊˋˏaˎˊˋˏcˎˊˋˏiˎˊˋˏaˎˊˋˏmˎˊˋˏiˎˊ

$____$
$___$__$__$$$$___$$$$_____$____$_$$$$$$
$__$___$_$______$_________$$__$$_$
$$$____$__$$$$___$$$$_____$_$$_$_$$$$$
$__$___$______$______$____$____$_$
$___$__$_$____$_$____$____$____$_$
$____$_$__$$$$___$$$$_____$____$_$$$$$$
___________________________
___________$$$$$$$___$$$$$$$
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$__________$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$______________________$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$__________________$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$_______$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

 

______$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$
___$$$$_________$$$$$________$$$
__$$___________________________$$
_$_____$$__$__$$__$$$$__$$$$____$$
$$_____$$_$$__$$_$$$___$$$_______$
$______$$$$___$$_$$$$$_$$$$$_____$
$______$$_$___$$____$$____$$____$$
$$_____$$_$$__$$_$$$$$_$$$$$____$$
_$$____$$__$$_$$__$$$___$$$____$$
__$$__________________________$$
___$$_______$$___$$_$$$$_____$$
_____$$_____$$$$$$$_$$______$$
______$$____$$_$_$$_$$$___$$$
________$$__$$___$$_$$___$$
_________$$_________$$$$_$$
___________$$__________$$
____________$$$______$$
______________$$$$_$$$
_________________$$$$_$$$
__________$$$$$$$$_$$$$$_$$$
_________$$$_$$$_$$$$ ____$$
_________$$$$__$$$$$$$$$$$$
_________$$__$$$$$_$_____$
__________$$$$$$$$$$$__$$
______________$$_$$_$$$$
_____________$$_$$_$$_$
____________$$_$$_$$$__$
____________$$_$$_$_$__$
____________$$$$_$$_$$_$$
___________$$_$$_$_$_$$$$
___________$$__$_$_$__$$$$
_________________$$$
_________________$$$
_________________$$$
_________________$$$
_________________$$$
_________________$$$

 

______________________
____$$$$$$$$$_____$$$$
___$$___$$$_____$$$$$
__$$____$$$____$$$___$
_$$_____$$$___$$____$$$
$$$_____$$$__$$______$
$$$_____$$__$$________
$$$____$$$_$$_______$$_____$$$$______$$$$
$$$$___$$$$$______$$$$____$$$$$$____$$$$$$
$$_____$$$$$_____$$$$$___$$$$$$$$__$$$$$$$$
_______$$_$$$___$$_$$$___$$$__$$$__$$$__$$$
______$$$_$$$______$$____$$$___$$__$$$___$$
______$$$_$$$______$$_____$$$$______$$$$
_____$$$___$$$____$$$______$$$$______$$$$
_____$$____$$$____$$$____$___$$$___$___$$$
_____$$____$$$____$$____$$$___$$$_$$$___$$$
___$$$______$$$__$$$__$_$$$$__$$$_$$$$__$$$
_$$$$$$$$___$$$__$$$_$$__$$$$$$$___$$$$$$$
$$$$$$$$____$$$$_$$$$$___$$$$$$____$$$$$$
_____________$$$_$$$______$$$$______$$$$
______________$$$_____$
_______________$$$___$$
________________$$$$$$$
__________________$$$$

 

ะBะ ะAะ ะCะ ะIะ ะOะ

Un bacio per te, kiss for you

$$$___$$$_$$$__$$$$
$$$__$$$______$$_____$$$$
$$$_$$$___$$___$$$$_$$
$$$$$$____$$_____$$__$$$$
$$$_$$$___$$__$$$$_____$$
$$$__$$$$_$$________$$$$
_____________________
_$$$$_________$$$_$$$$
$$$__$$_______$$$_$$
$$$___________$$$$
$$$___________$$$
$$$$$$_$$$$$$_$$$
$$$___$$$__$$$
$$$___$$$__$$$
$$$___$$$__$$$
$$$____$$$$$$
_____________
___$$$$_____$$$$_____$$$$$
_$$$$$$$__$$$$$$$_$$$____$$$
__$$$$$$_$$$$$$__$$$_____$$$
____$$$$$$$$_____$$$____$$$
____$$$$$$$_________$$$$____$$$___$$$
___$$$$$$___________________$$$___$$$
_$$$$$$_____________________$$$___$$$
$$$$$_______________________$$$___$$$
$$$__________________________$$$$$$$

 

Kiss con cuore

$$__$$_______________$$$$
$$_$$_______________$$__$$___$$$$_$$$$
$$$$______$$_$$$$___$$______$$__$$$__$$
$$$$________$$__$$___$$$$__$$_________$$
$$_$$____$$_$$__________$$__$$_______$$
$$__$$__$$___$$$$_______$$___$$_____$$
$$___$$_$$______$$_$$__$$_____$$___$$
_______$$___$$__$$__$$$$_______$$_$$
_____________$$$$________________$

 

__________________________________$$$$$$$
________________________________$$$$$$$$$
________________________________$$$
_________________________$$$____$$$$
_______________________$$$$$$$__$$$$$$$$$$$
_____________________$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$
_____________________$$$__________$$$$$$$$$$
______________$$$$__$$$$_________________$$$
______________$$$$__$$$$$$$$$$$__________$$$
________$$$___$$$$__$$$$$$$$$$$__$$$$__$$$$
_______$$$$___$$$$___$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
_______$$$____$$$$__________$$$___$$$$$$$
$$$$__$$$$____$$$$__________$$$____$$$$
$$$$__$$$_____$$$$__$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$_____$$$$__$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$____$$$$___$$$$$$$
$$$$$$$$$$$___$$$$
$$$$$$$$$$$___$$$$
$$$$$__$$$$$__$$$$
$$$$$___$$$$$
$$$$$____$$$$
$$$$
$$$$

Labbra

____________$$$$$$$$___$$$$$$$$
__________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_________$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$___________$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$________________$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$____________________$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$_______________________$$$$$$$$$$
$$$$$$$$__________________________$$$$$$$$
_$$$$$$$$$______________________$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$__________________$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$_______$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$____$$$______$$$$$$$
$$______$$$___$$$___$$____$
$$$$$__$$$_____$$$__$$$$$$$
$$______$$$___$$$___$$__$$
$$_________$$$______$$___$$
__________________________
$$$$____$$$$_____$$$_______$$$____$$$
_$$$$__$$$$___$$$___$$$____$$$____$$$
__$$$$$$$$___$$$_____$$$___$$$____$$$
____$$$$______$$$___$$$____$$$____$$$
____$$$$_________$$$_______$$$$$$$$$$

 

______$$$$$$$___$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$_____$$$$_____$$$$$$
$$$$$__________________$$$$$
_$$$$$$$$__________$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$$

 

_______________$$$$$$$$
______________$$$$$$$$$$$$
_______$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$__________$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$_____$$$$$$
$$$$$______$$$$$____$
$$$$______$$$$_____$$$
$$$$_____$$$$_____$$$$$
$$$$$$$$$$$
$$$$_____$$$$_____$$$$$$_$$$$$$_$$$$$$
$$$$______$$$$_____$$$$__$$$____$$$
$$$$_______$$$$____$$$$__$$$$$$_$$$$$$
$$$$_______$$$$____$$$$______$$_____$$
$$$$_______$$$$$$_$$$$$$_$$$$$$_$$$$$$

 

Coppia che si bacia

____________________________$$$$$$$
________________$$$$$$___$$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$____$$_$$$$$$$
________$$$_$$$$$$$_$$___$$$$$$$$$$$
_______$$$$_$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$
________$$$$_$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$
_________$$$___$$$$$$$$___$$$$$$$
______$$$$$$_____$$$$_________$$$
________$$_______$$$_________$$$$$
______________$$$$$$$_______$$$$$$$
_____________$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$
_____________$$$$$$$$$____$$$_$$$$$$
____________$$$$$_$$$$____$$$$_$$$$$$
____________$$$$$$$$$$____$$$$$_$$$$$
__________$$$$_$$$$$$$____$$$$$$_$$$$
_________$$$$_$$$$$$$$____$$$$$$$_$$$$
_________$$$_$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$
________$$$_$$$$$$$$______$$$$$$$$$_$$$
_______$$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$$$_$$
_______$$_$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$_$$
________$$$$$$$$$$$__________$$$$$$$$$$_$$$
______$$$$$$$$$$$$$___________$$$$$$$$$_$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$___________$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$___________$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$__________$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$
______$$cp$$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$________$$$$$$$
_____________$$$$_______________$$$$$$$
____________$$$$$________________$$$$$$

 

___________$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$___$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$
$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$
$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$
$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$_$$
$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$_$$$$_$
_$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$_$_$
_$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$__$_$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$____________________$
__$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$____________________$$$
__$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$__________________$$__$$$$
__$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$_________________$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$$$$$$$$___$$$
__$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$_______$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$_________$$$$$
_$$$$$$$$$$_________$$$$$

 

Testo ti amo

ⓣⓘ ⓐⓜⓞ

▒█▀█▀█ ▀░░▄▀▄ █▄░▄█ ▄▀▄
░░▒█░░ █░░█▀█ █░█░█ █░█
░▒▄█▄░ ▀░░▀░▀ ▀░░░▀ ░▀░

 

 

___$$$$_____$$$$$$$$_$$$______$$$$_$$$$$$$$$
__$$$$$____$$$$$$$$$$_$$_____$$$$$_$$$$$$$$$
_$$$$$$___$$$$$$$$$$$_$$____$$$$$$_$$$$$
_$$$$$$__$$$$$___$$$$$_$$___$$$$$$_$$$$$$$$$
_$$$$$$__$$$$$____$$$$_$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$
_$$$$$$__$$$$$____$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$$
_$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$__$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$
____________$$$$$$$$___$$$$$$$$
__________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_________$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$___________$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$________________$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$____________________$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$_______________________$$$$$$$$$$
$$$$$$$$__________________________$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$______________________$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$__________________$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$_______$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

 

______________________________________$$_____$_____$
__________________________________________$_$$_$$$$$$
___________________________________$___$$$$$$$$$$$$$$_$$$$
__________________________________$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____________$$$$$$$$$$$$__________$$_$$___$$__$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$_$$$$$$__$$$$$$$$$$$__$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$_____$$$$$$$$$_$$__$$$_$_$$_$$_$$$$
____$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$___$___$__$$$$$$__$$$__$$_$$__$$$$_$$$$
___$$$_$$$$$_$__$$_$$$$_____$____$$_$_$$$$$_$$$$_$$$_$$$$$_$$$$
__$__$___$$$__$___$$$$$$____$$___$$_$$$_$$__$$$$$_$$$$$$$$_$$$$$$
__$$$$__$$$$$_$$_$$$$$$_____$$__$$___$_____$$$$$$__$$$__$$_$$$$_$$
__$$$$__$$_$$$$___$$$$$___$$$$__$$_$$____$$$$$_$$$$$$$$_$_$$$$$$
_$$$$$__$__$$$$___$___$___$$$$__$____$$$$$__$__$$$$$_$$$$_$$$$$$$
$$$$$______$$$$$$$$$$$_______$$______$$_$$______$$$$_$$$$$_$_$$
$$__$_______$_$$_$$$$$________$_________________$$$_$$$$$$___$$
$$__$___$$_$$$$$_$_$$_________$$$_________________$__$_$$$$$__$$
$$______$$____$$$$$____________$$$______________$$$___$$$$$$$$$$
_$$_____$$____$$$$$$___________$$$$______________$______$_$$$$
_$_____$$$_____$$$______________$$$$____________$_________$$$$
_$_____$$$_____$$_______________$$__________$$_$$_______$$$$_$
__$___$$$$$$$$$$$$______________$$$$____$$_$$$$$$______$$$$$$$$
__$___$$____$$_$$$_____$$$$$$$$$____$$$$____$________$$$$$____$$
__$$________$__$$_______$___________________$______$$$_$________$$

 

__________________$$$$$$$$$$$$$$$
_________________$$$$$$$$$$$$$$$$$
________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$
_______________$$$$$$$$$$$$$$$_____$__$$$$$
_______________$$$$$$$$$$$$$$___$$$$_$$$$$$$
_______________$$$$$$$$$$$$___$$$$$$_$__$$$$
________________$$$$$_$_$$________$$$$$$_$$$
_______________$$$$$$$$__________$$___ $__$$$
_____________$$$_$$___$_______$_$$______$$$$
_________$$$$_$$$__$___$_______$$_______$$$$
______$$$___$$__$$$_$$_$$$$$$_$$___$$___$$$$
_____$_______$$__$ $$__$___$$$$$$_$$$____$$$$$
___$$_$$______$$__$$$_$$___$$___________$$_$$
___$____$$$____$$___$$__$$$__$$_$$$____$$$$$$
__$_______$$$___$$___$$$$_$____$$______$$$$
_$__________$___$$___$$_$$$___$$$_______$$
_$___________$___$$___$$__$$$$__________$$$$$$$$$$_

 

________$$$$$$_$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$_$$$$$__$$$$_____$$$$
_$$$$$$$____$$$_$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$_$$$$$$_$_$_$_$$$$_$$__$_$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$__$_$$__$$$_$_$___$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$_$_$_$$$$__$$$$$$___$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$__$__$__$$$$_$__$$_$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$_$$$_$__$$$$_$_$___$$$$$
_$$$$$$$$$$__$$$___$_$$__$$$$_$$$$_$$$$$
___$$$$$$$__$_$$$$_$_$_$_$$$$$$_$$_$$$$
_______$$$$$___$$$$$$_$___$$$$$_$_$$$$$
_______$$$$$$____$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$_______$$$$$$$_$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$_$$$$_______$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$_$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$$_$
__$$$$$$$$$_$$$$___$$$$$$$$$__$$$_$$
_$$$$$$$$$$__$$_$$$$$$$$$$$___$$$$$$
_$$$$_$$$$$$$__$$____$$$$$$_$$$$$$$$$
_$$$___$$__$$__$$$___$$$_$$__$$$$$$$$
$_$__$$$__$$$$$$$$$$$$$__$$__$$$$$$$
$_____$$$$$_____$$$$_$$__$$$$$__$$$
$$$_____$$______$$$$$___$$$$___$$
_$______$$_________$$$___$$$___$
_$$______$$________$$_____$____$
_$$______$$_______$$_____$$_____$
_$$_____$$$_______$______$$______$
_$$$__$$$$$_______$_____$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$_______$$$_$$$$$$$$$$$$$$
_$$$__$$$$$$______$$$$$$$$____$__$__$
_$$$___$$$$$$_____$$$$$$__________$__$
_$$______$$$$$_____$$$$$$________$$___$
_$$$$$$$$$$$$$________$$$$$_______$$$$$
_$$$$$$$__$$_$_________$_$$$$$$___$$$$
_$$_______$$$$$$______$$$__$$$$_$$
__$$$$$$$$$$$$$$__$$$$_______$$$$$
__________________$$$$$$$$$$$$$$

 

Coppia di innamorati a forma di cuore che si baciano

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_______$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$___________$$$$$$$$$$
$$$$$$$_______$$$_____________$$$$$$$$$
$$$$$__________$$$____________$$$$$$$$$
$$$$____________$$____________$$$$$$$$$
$$$_____________$$____________$$$$$$$$$
$$$___________________________$$$$$$$$$
$$_______________$$____________$$$$$$$$
$$_______________$$$____________$$$$$$$
$$______________$$$$$$$$_________$$$$$$
$$___________$$$$$$$$$$$__________$$$$$
$$____________$$$$$$$$$____________$$$$
$$______________$$$$$$_____________$$$$
$$$_______________$$$_______________$$$
$$$________________$________________$$$
$$___________________________________$$
$$___________________________________$$
$$___________________________________$$
$$__________________________________$$$
$$$_________________________________$$$
$$$$________________________________$$$
$$$$$______________________________$$$$
$$$$$$____________________________$$$$$
$$$$$$$__________________________$$$$$$
$$$$$$$$________________________$$$$$$$
$$$$$$$$$$____________________$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$__________________$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$______________$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$__________$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$_______$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$__________$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$________$$$$__$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$______$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

 

_-:¦:-________________-:¦:-_______-:¦:-
__________$$$$$$$$______$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$__$$$$
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$
_.-:¦:-___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$
__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$___-:¦:-
________________$$$$$$$$$$$$$
__________-:¦:-_______$$$$$$$
______________________$$$_____-:¦:-
_______________________$
____________________________$$$$$$$
________________$$$$$$___$$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$____$$_$$$$$$$
________$$$_$$$$$$$_$$___$$$$$$$$$$$
_______$$$$_$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$
________$$$$_$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$
_________$$$___$$$$$$$$___$$$$$$$
______$$$$$$_____$$$$_________$$$
________$$_______$$$_________$$$$$
______________$$$$$$$_______$$$$$$$
_____________$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$
_____________$$$$$$$$$____$$$_$$$$$$
____________$$$$$_$$$$____$$$$_$$$$$$
____________$$$$$$$$$$____$$$$$_$$$$$
__________$$$$_$$$$$$$____$$$$$$_$$$$
_________$$$$_$$$$$$$$____$$$$$$$_$$$$
_________$$$_$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$
________$$$_$$$$$$$$______$$$$$$$$$_$$$
_______$$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$$$_$$
_______$$_$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$_$$
________$$$$$$$$$$$__________$$$$$$$$$$_$$$
______$$$$$$$$$$$$$___________$$$$$$$$$_$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

 

Disegno di labbra piccole

_________$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$__$$$$$__$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$_________________________$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$

 

Disegno uomo e donna che si baciano

_____,,,,,,,,,,.
____,;;;;;;;;;;;;;;,
___,;;;;;;;;;;));;(((,,;;;,,_
___,;;;;;;;;;;’……|)))))))))))\\
___;;;;;;/ )”….-./,)))((((((((((\
___;;;;’ \……..~|\())))))))))))))
___//////……….|…((((((((((((((
__/’/////\……._/~…..’)|()))))))))
_/’///////`\…/>…..o_/)))((((((((
/////////’/`~~(____ /..()))))))))))
|////—,//\/…….\…..(((((((((((
|///////`\–\~-_____|……)))))))))

Comments

So empty here ... leave a comment!

Lascia un commento

Sidebar